ROCK YOUR LIFE

ROCK YOUR LIFE

Polityka prywatności

My też cenimy Twoją prywatność, dlatego w tym dokumencie znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem z naszego serwisu www.RockYourLife.net

Dane osobowe
Administratorem Twoich danych osobowych jest Rock Your Life jest Administrator serwisu Paweł Masełko, Polna 21, 56-500 Syców.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: postanowienia poniżej zawierające szczegółowy opis różnych celów przetwarzania danych).
W związku z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:
-prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
-prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
-prawo do przenoszenia danych,
-prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
-prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przeze mnie danych osobowych.

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 15 – 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej:  RODO, kontaktując się ze mną listownie lub pod adresem kontakt.rockyourlife@gmail.com.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera, dodać komentarz na blogu lub po prostu skontaktować się ze mną.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są: art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) oraz lit. f) RODO.

Jeżeli Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na adres e-mail, to podstawą prawną jest także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu oraz korzystania z funkcjonalności serwisu., a w szczególności w celu:
-świadczenia w sposób prawidłowy i na najwyższym poziomie usług za pośrednictwem drogi elektronicznej;
-udzielania odpowiedzi na korespondencję kierowaną do Rock Your Life, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie;
-przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe lub innych działań marketingowych – za uprzednią wyraźną zgodą Użytkownika;
-przechowania danych osobowych Użytkownika w bazie Użytkowników.

W ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Użytkownikowi informacji marketingowych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Administrator może przechowywać dane osobowe Użytkowników jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, do których są wykorzystywane zgodnie z pkt. 5 niniejszej Polityki. Tym samym dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zawartej umowy, natomiast po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów oraz okres, przez który Administrator obowiązany jest przechowywać dokumenty księgowe wystawione w związku z dokonanymi zakupami. Jeżeli przetwarzane są dane osobowe na podstawie usprawiedliwionego interesu, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego, to dane przechowywane są także do czasu wniesienia przez sprzeciwu wobec takiego przetwarzania albo odwołania zgody na otrzymywanie takich informacji na podany adres e-mail. Po tym czasie dane nie będą już przetwarzane w tym celu tj. marketingu bezpośredniego, lecz ich dalsze przechowywanie może być konieczne z uwagi na realizację umowy lub przepis prawa, w tym m.in. do celów podatkowych.
Gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Powierzam przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom oraz kategoriom podmiotów:

Google Analytics – w celu śledzenia do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czasu spędzonego na stronie, odwiedzonych podstron itd.

Newsletter
Za pośrednictwem strony możesz zapisać się do newslettera zawierającego informacje o nowościach, promocjach, produktach i usługach związanych z moją aktywnością w Internecie. W celu przesyłania newslettera, przetwarzane są Twoje dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku newslettera jest Twoja zgoda wyrażona poprzez zaznaczenie stosownej treści checkboxa przy zapisywaniu się do newslettera. Taką zgodę możesz w każdej chwili wycofać, rezygnując z otrzymywania newslettera, klikając link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego newslettera.

Dane przetwarzane są przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że zrezygnujesz z otrzymywania newslettera, co spowoduje usunięcie danych z bazy.

Komentarze
Dodając komentarz na blogu, przekazujesz mi swoje dane w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu strony internetowej oraz treści komentarza. Ponadto, w systemie odnotowywany jest adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz.

Dane zostają zapisane w bazie systemu WIX i są w niej przechowywane przez cały okres funkcjonowania bloga. . Dane przetwarzane są wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Część danych (imię i nazwisko, zdjęcie profilowe) będą dostępne publicznie na blogu przy Twoim komentarzu.

Kontakt e-mailowy
Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania ze mną kontaktu.

Twoje dane osobowe przekazywane mi w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

Pliki cookies i inne technologie śledzące
Moja strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem ze strony.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny.

Cookies pozwalają mi:
-zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony,
-poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony,
-ulepszać funkcje dostępne dla Ciebie na stronie,
-korzystać z narzędzi analitycznych,
-korzystać z narzędzi marketingowych,
-korzystać z systemu komentarzy,
-zapewniać funkcje społecznościowe.

Zgoda na cookies.
Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie przez kliknięcie w przycisk: „Lubię ciastka!” i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne
Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, wykorzystuję je w celu prawidłowego działania strony.

Analiza i statystyka
Wykorzystuję cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony itp. Korzystam w tym zakresie z narzędzia Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.

Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie mojej strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące.